Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CellFocusChanged - událost objektu PmTable

Popis:
Událost je vyvolána pokud došlo ke změně označené buňky (tzn. buňky s fokusem) například:
- kliknutím myši na neoznačenou buňku
- stisknutím klávesy (šipka nahoru, šipka dolů, šipka vlevo, šipka vpravo ..)
Parametry:
pMe(Object) Reference na objekt PmiAx vlastnící tento ActiveX. Referenci na samotný ActiveX objekt lze získat pomocí výrazu pMe.Acx.
nRow(Long) Řádek buňky, která získala fokus (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
nCol(Long) Sloupec buňky, která získala fokus (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
nRowOld(Long) Řádek buňky, která ztratila fokus (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
nColOld(Long) Sloupec buňky, která ztratila fokus (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
Poznámka:
Událost je vyvolána pouze pokud vlastnost Interaction je nastavena na hodnotu 1, 2 nebo 3.
 
Tato událost je funkční i pro Web obrazy.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice