Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CellEdited - událost objektu PmTable

Popis:
Událost je vyvolána při ukončení editace buňky (např. klávesou Enter).
Parametry:
pMe(Object) Reference na objekt PmiAx vlastnící tento ActiveX. Referenci na samotný ActiveX objekt lze získat pomocí výrazu pMe.Acx.
nRow(Long) Řádek editované buňky (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
nCol(Long) Sloupec editované buňky (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
sCellText(String) Editovaný text
Poznámka:
Událost je vyvolána pouze pokud vlastnost Interaction je nastavena na hodnotu 1, 2 nebo 3.
 
Tato událost je funkční i pro Web obrazy.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice