Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CellEditRequested - událost objektu PmTable

Popis:
Událost je vyvolána při započetí editace buňky.
Parametry:
pMe(Object) Reference na objekt PmiAx vlastnící tento ActiveX. Referenci na samotný ActiveX objekt lze získat pomocí výrazu pMe.Acx.
nRow(Long) Řádek editované buňky
nCol(Long) Sloupec editované buňky
Poznámka:
Událost je vyvolána i v případě, že v tabulce je povoleno pouze označování buňek, tzn. když Interaction = 1. Tehdy při dvojkliku myší (nebo stisknutí klavesy Enter) nad označenou buňkou je tato událost vyvolána, i když buňka v tomto případě nepřechází do editačního módu.
 
Tato událost je funkční i pro Web Obrazy.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice