Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CellEditRequested - událost objektu PmTable

Popis:
Událost je vyvolána při započetí editace buňky.
Parametry:
pMe(Object) Reference na objekt PmiAx vlastnící tento ActiveX. Referenci na samotný ActiveX objekt lze získat pomocí výrazu pMe.Acx.
nRow(Long) Řádek editované buňky (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
nCol(Long) Sloupec editované buňky (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
Poznámka:
Událost je vyvolána i v případě, že v tabulce je povoleno pouze označování buňek, tzn. když Interaction = 1. Tehdy při dvojkliku myší (nebo stisknutí klavesy Enter) nad označenou buňkou je tato událost vyvolána, i když buňka v tomto případě nepřechází do editačního módu.
 
Tato událost je funkční i pro Web obrazy.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice