Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CellEditRequested - událost objektu PmTable

Popis:
Událost je vyvolána při započetí editace buňky.
Parametry:
pMe(Object) Reference na objekt PmiAx vlastnící tento ActiveX. Referenci na samotný ActiveX objekt lze získat pomocí výrazu pMe.Acx.
nRow(Long) Řádek editované buňky (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
nCol(Long) Sloupec editované buňky (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
Poznámka:
Událost je vyvolána i pokud je povoleno pouze označování buňek, tzn. pokud Interaction = 1. Tehdy dvojklik myší (nebo stisk klavesy Enter) nad označenou buňkou tuto událost vyvolá, i když buňka v tomto případě nepřechází do editačního módu.
 
Tato událost je funkční i pro Web obrazy.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice