Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CellClicked - událost objektu PmTable

Popis:
Událost je vyvolána kliknutím levého tlačítka myši na buňku.
Parametry:
pMe(Object) Reference na objekt PmiAx vlastnící tento ActiveX. Referenci na samotný ActiveX objekt lze získat pomocí výrazu pMe.Acx.
nRow(Long) Řádek kliknuté buňky (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
nCol(Long) Sloupec kliknuté buňky (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
Ctrl(Boolean) Indikace současného stisknutí klávesy Ctrl.
Shift(Boolean) Indikace současného stisknutí klávesy Shift.
Alt(Boolean) Indikace současného stisknutí klávesy Alt.
Poznámka:
Událost je vyvolána pouze pokud vlastnost Interaction je nastavena na hodnotu 1, 2 nebo 3.
 
Tato událost je funkční i pro Web obrazy.
Viz také:
Příklad:
Hodnota buňky tabulky do které bylo kliknuto myší je vložena do proměnné val
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var val;
var oTable = pMe.Acx;
val = oTable.GetCellText(nRow, nCol);
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice