Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Fonts and Texts - záložka objektu PmTable

Popis:
Nastavení písma textů a vlastností buňek tabulky.

Tato záložka je v konfiguračním okně, které lze otevřít pomocí konfigurátoru PmiAx > ActiveX > Vlastnosti.

Písma:
Písmo buněk fixní částiNastavení písma fixních buněk tabulky.
Písmo buněk datové částiNastavení písma nefixních buněk tabulky.
Vlastnosti buněk:
Index řádku a sloupce (indexováno od 0)Index řádku a sloupce buňky, jejíž vlastnosti mohou být dalšími konfigurátory nastavovány.
Text buňkyText buňky

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti GetCellText.

Šířka sloupceNastavení šířku sloupce tabulky. Tlačítko Uprav do šířky upraví šířku sloupců s ohledem na šířku tabulky a požadovaný počet sloupců.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti GetColWidth.

Zarovnání textu horiz.Zarovnání textu vybrané buňky horizontálně (vodorovně).

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti GetCellTextAlign.

0 = Vlevo
1 = Doprostřed
2 = Vpravo
Zarovnání textu vert.Zarovnání textu vybrané buňky vertikálně (svisle).

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti GetCellTextAlignVert.

0 = Nahoru
1 = Doprostřed
2 = Dolů
Barva textu buňkyNastavení barvy textu vybrané buňky.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti GetCellForeColor.

Barva pozadí buňkyNastavení barvy pozadí vybrané buňky.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti GetCellBackColor.

Buňka editovatelnáPovolí editaci buňky. Lze použít pouze pokud je v záložce 'General' nastaven konfigurátor 'Editační mód' na volbu 3.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti GetCellEditable.

Nastav vlastnost celému sloupciNastaví hodnotu vybrané vlastnosti pro celý sloupec.
Nastav vlastnost celému řádkuNastaví hodnotu vybrané vlastnosti pro celý řádek.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice