Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Metody přístupu k objektům

Aby bylo možno volat metody nebo zapisovat (číst) do vlastností objektů, je nutno vědět, jak k těmto objektům v algoritmu (ve skriptu) přistupovat (jak na ně získávat referenci).
 

1. Přístup k Pma objektům a k jejich podobjektům

K Pma objektům a k jejich podobjektům lze ve skriptu standardně přistupovat následujícími způsoby:
- metodou PmaObject.Pm.
- pomocí parametrů události objektu (např. pMe).
 
Cesta popisuje umístění objektu ve stromu Pma objektů. Adresace jednotlivých úrovní stromu je oddělena znakem /. Na vnořený Pma objekt se odkazuje jeho názvem. Na nadřízený Pma objekt se odkazuje znaky ... Na vnořený implementační podobjekt (není typu PmaObject) se odkazuje znakem #, za nímž následuje typ implementačního podobjektu (např. #vars). To znamená, že # adresace opouští strom Pma objektů aplikace (vytvořený uživatelem) a začíná adresovat implementační podobjekty Pma objektu. Například "/appdata/data/#vars/Teplota".

2. Přístup k Pmg objektům

K Pmg objektům lze ve skriptu standardně přistupovat následujícími způsoby:
- metodou PmgObject.Items.
- pomocí parametrů události objektu (např. pMe).

3. Přístup k ActiveX objektům

K negrafickému ActiveX objektu umístěném v editoru Pma objektů (objekt PmaActiveX) se přistupuje pomocí vlastnosti PmaActiveX.Acx.
Ke grafickému ActiveX objektu umístěném v editoru grafiky (objekt PmgActiveX) se přistupuje pomocí vlastnosti PmgActiveX.Acx.

4. Přístup k objektu Pm

Reference na na objekt Pm je uložena v proměnné Pm, která je proměnnou systému PROMOTIC (není tedy projektantem definována). Z tohoto důvodu se k vlastnostem a metodám tohoto objektu ve skriptu přistupuje zapsáním Pm.vlastnost.
Příklad:
Následující zápis způsobí vypsání textu "Promotic" do položky Debug_info INFO systému
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.Debug("Promotic");
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice