Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obecný popis objektů

Systém PROMOTIC je objektově orientovaným systémem, to znamená, že plně využívá výhod spojených s používáním objektů.

Objekt je struktura dat, s jejíž pomocí lze provádět různé operace (např. čtení, zápis, spouštění algoritmů, uchovávání hodnoty, atd.).

Každý objekt má svou specifickou funkčnost, např. objekt PmTimer (Časovač) slouží k pravidelnému opakování algoritmu definovaného projektantem. Aby mohla být funkčnost objektu využita, musí být objekt vložen v aplikaci.

 
Objekt zpravidla má vlastnosti, metody a události které také může dědit po svých rodičovských objektech.
- Vlastnosti objektu jsou data, která objekt obsahuje a se kterými pracuje. Mezi vlastnosti objektů patří například titul obrazu, indikace aktivního stavu, hodnota (numerická či textová) nebo datový typ proměnné.

Například objekt PmTimer má vlastnost Period pomocí které přečíst nebo nastavit periodu tikání časovače.

- Metody objektu jsou funkce, které jsou v rámci objektu vykonávány. Mezi metody patří například uložení hodnot na disk, tisk obrazu na tiskárnu, atd. Vlastnosti a metody objektů mohou být libovolně využívány v algoritmech, ve kterých se také k nim přistupuje.

Například objekt PmTimer má metodu Emulate pomocí které lze předčasně vyvolat emulované tiknutí časovače.

- Události objektu slouží k tomu aby objekt sdělil, že se mu "něco stalo".

Například objekt PmTimer má událost onTick, pomocí které objekt sděluje, že právě "tikl". Do každé události objektu lze vložit algoritmus.

- Dědičnost objektů určuje vazby na jiné (rodičovské) objekty. Pokud je objekt zděděn z jiného objektu, pak to znamená, že vlastní jeho vlastnosti, metody a události.

Například objekt PmTimer je zděděn z objektu PmObject, která má vlastnosti, metody a události společné všem PROMOTIC objektům.

 
V systému PROMOTIC existují objekty těchto typů::

PROMOTIC objekty, Grafické prvky, Grafické ActiveX objekty, Globální objekt Pm.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice