Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Proměnné grafického prvku

Proměnná grafického prvku slouží jako pomůcka pro tvorbu uživatelsky přidaných vlastností prvků.

Proměnná je typu Objekt. Tento objekt má jedinou vlastnost Value, představující vlastní hodnotu proměnné. Vlastnost je určena pro čtení i zápis.

 
Přístup k proměnné prvku je:
- pomocí metody PmiItem.Vars. Například

oItem.Vars("MyVar").Value = 3.14

- pomocí identifikátoru #vars.

pMe.Items("/text1/#vars/MyVar").Value = 3.14

 
Proměnné jsou využívány například pro datovou vazbu: Datová vazba GP - Vazba na vlastnost grafického prvku.
 
Proměnné lze vytvořit v libovolném grafickém prvku v záložce Proměnné.
 
Proměnné mohou být následujících typů:
- String - zde může být v hodnotě zadán Makro výraz ($.text, $.par ..)
- Integer
- Double
- Boolean
- Barva - textový řetězec typu RGB String
- Písmo - textový identifikátor písma, např. "PmMiddle"
 
Datové vazby v proměnných:
- V každé proměnné lze vytvořit datovou vazbu.
- Pokud se do této vlastnosti zapíše a pokud je tato vlastnost napojena na datovou vazbu PP, AP, SP, OP nebo GP, pak se tato hodnota přenese i do zdroje této vazby.
 
Přednastavené proměnné v prvku PmiRoot:

V každém prvku PmiRoot jsou vždy dvě přednastavené proměnné:

- BackroundColor: Barva pozadí celého obrazu
- FocusColor: Barva obrysu který se vykreslí kolem vybraného prvku
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice