Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Překlad grafického obrazu

Překladem grafických obrazů se rozumí převedení grafických obrazů (všech prvků s jejich vlastnostmi) do takové formy, kterou je potom vytvořená aplikace schopna číst. Je to nezbytný krok k tomu, aby mohla být spuštěna jednak kontrola konzistencí aplikace a samozřejmě také celá aplikace.

Pokud chcete provést pouze překlad obrazů, pak klikněte na jednu z ikon v nástrojové liště:

nebo v menu vyberte jednu z následujících možností:

- "Projekt / Překlad změněných (editovaných) obrazů s testem konzistence": přeloží pouze změněné s testem konzistence
- "Projekt / Překlad všech obrazů bez testů konzistence": přeloží všechny obrazy bez testů konzistence
- "Projekt / Překlad všech obrazů s testem konzistence": přeloží všechny obrazy s testem konzistence
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice