Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Rám pro zobrazení obrazu, reportu, prohlížečky alarmů"

Vytvoří grafický prvek PmiWFrame zobrazující PmPanel, PmReport, ...
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Cesta k objektuCesta k objektu PmPanel, PmReport, ...
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice