Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Rám pro formulář"

Vytvoří grafický prvek PmiWFrame zobrazující formulář
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Vytvoří příklad formuláře. V metodě "CreateForm" se vytváří jednotlivé položky formuláře a následně se celý otevře. V metodě "ChangeForm" jsou zachytávány změny jednotlivých hodnot pro následné zpracování.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice