Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Dvoucestný ventil"

Vytvoří složený grafický prvek nakonfigurovaný jako dvoucestný ventil bez analogu.
 
Po napojení proměnných tohoto grafického prvku vazbou PP na nakonfigurované proměnné objektu PmData se graficky zobrazí reálný stav zařízení.
 
K tomu slouží proměnné Status a Mode. Hodnota proměnné Mode vyjadřuje pracovní mód zařízení a je přednastavena takto:
1 = mód automatické regulace
2 = mód ruční regulace
3 = ručně zapnuto
4 = ručně vypnuto
5 = odstaveno (pro čerpadlo)
Každá jiná hodnota graficky signalizuje chybu.

Proměnná Status reprezentuje stav zařízení a výchozí (předkonfigurovaný) význam jednotlivých bitů této proměnné je patrný v úvodu skriptu záložky Draw prvku PmiCanvas.

Všechny tyto proměnné jsou v grafickém prvku určeny pouze ke čtení.

 
Parametr devId slouží jako identifikátor prvku (zařízení).

Ovládání změny módu je realizováno prostřednictvím událostí onMenuFill a onMenuSelect. V této události se předpokládá, že existuje metoda obrazu DeviceCmd s parametry devId a mode, která dá pokyn řídícímu systému jako požadavek obsluhy ke změně módu tohoto zařízení.

Jako příklad je v této události uveden i skript, který reakci řídícího systému emuluje.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Identifikátor zařízeníTechnologický název (identifikátor) zařízení
Emulace příkazu řídícího systémuEmulace příkazu řídícího systému pro změnu stavu zařízení
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice