Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Čtyřcestný ventil s analogem."

Vytvoří složený grafický prvek nakonfigurovaný jako čtyřcestný ventil.
 
Po napojení proměnných tohoto grafického prvku vazbou PP na nakonfigurované proměnné objektu PmData se graficky zobrazí reálný stav zařízení.
 
K tomu slouží proměnné Status a Mode. Hodnota proměnné Mode vyjadřuje pracovní mód zařízení a je přednastavena takto:
1 = mód automatické regulace
2 = mód ruční regulace
3 = ručně zapnuto
4 = ručně vypnuto
5 = odstaveno (pro čerpadlo)
Každá jiná hodnota graficky signalizuje chybu.

Proměnná Status reprezentuje stav zařízení a výchozí (předkonfigurovaný) význam jednotlivých bitů této proměnné je patrný v úvodu skriptu záložky Draw prvku PmiCanvas.

Všechny tyto proměnné jsou v grafickém prvku určeny pouze ke čtení.

 
Zobrazované symboly a hodnoty
Symboly A, M, E, X - vyjadřují stav zařízení (A = AUTO, M = MANUAL, E = CHYBA, X = ODSTAVENO) a jsou odlišeny i barevným podkladem.
Hodnota CurrVal - je umístěna vlevo nebo vpravo od symbolu a představuje skutečnou signalizovanou pozici (nebo rychlost).
Hodnota ReqM - je umístěna nad nebo pod symbolem a představuje ručně zadanou požadovaná hodnotu (je určena i pro zápis)
Hodnota ReqA - je poslední hodnotou a reprezentuje požadovanou hodnota žádanou automatem z regulace
 
Parametr devId slouží jako identifikátor prvku (zařízení).

Ovládání změny módu je realizováno prostřednictvím událostí onMenuFill a onMenuSelect. V této události se předpokládá, že existuje metoda obrazu DeviceCmd s parametry devId a mode, která dá pokyn řídícímu systému jako požadavek obsluhy ke změně módu tohoto zařízení.

Jako příklad je v této události uveden i skript, který reakci řídícího systému emuluje.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Identifikátor zařízeníTechnologický název (identifikátor) zařízení
Procento analogové hodnoty pro zavřeno/otevřenoProcento z analogové hodnoty, při kterém se zařízení považuje za otevřené nebo zavřené.
Emulace příkazu řídícího systémuEmulace příkazu řídícího systému pro změnu stavu zařízení
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice