Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "PmiInstance"

Vytvoří prázdný prvek PmiInstance s možností napojení na existující PmiPrototype.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového grafického prvku a je zařazena ve skupině: " / Panel, Instance".
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název prototypuNázev prototypu na který se má intance napojit. Možno zadat z výběrového okna.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice