Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace ve skupině "Elementární"

Vytvoří elementární grafický prvek.
 
Skupinu lze vybrat při zakládání nového grafického prvku.
 
Seznam předkonfigurací:

- Vryp vodorovný
- Vryp svislý

- Čára horizontální
- Čára vertikální
- Čára
- Čárkovaná

- Elipsa
- Kružnice

- Obdélník
- Čtverec

- Kružnice
- Trojúhelník
- Šestihran
- Obdélník
- Elipsa

PmiShape (zastaralé):
- Mnohoúhelník
- Lomená čára
- Trojúhelník
- Ventil horizontálně
- Ventil vertikálně
- Šipka
- Střelka
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice