Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "CheckBox"

Vytvoří grafický prvek PmiButtonTwo nakonfigurovaný jako CheckBox.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového grafického prvku a je zařazena ve skupině: " / Tlačítko, CheckBox / CheckBox".
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Popisný textText který se má zobrazit jako popis.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice