Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Tabulka s grafem"

Vytvoří grafický prvek PmiCanvas nakonfigurovanou jako tabulku denních hodnot v měsíci s grafickým zobrazením.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového grafického prvku a je zařazena ve skupině: " / Tabulka".
 
Tento grafický prvek obsahuje vnořený prvek PmiCanvas nazvaný Dynamic. Ten plní obsah pomocí proměnné nazvané values. Obsah této proměnné je plněn v metodě GetData tohoto grafického prvku. (Pro testovací účely jsou v této metodě data emulována.)
 
V rodičovském grafickém prvku PmiCanvas jsou proměnné
- Titles - názvy sloupců tabulky (názvy oddělené středníkem)
- ColsWidth - šířky sloupců tabulky (šířky oddělené středníkem)
- GraphColors - barvy grafického vyjádření hodnot jednotlivých sloupců (barvy oddělené středníkem)
- RowsHeight - zadaná výška řádků (hodnota společná pro všechny řádky)
- Rows - celkový počet řádků (včetně řádku s názvy sloupců)
.
 
Další konfigurační proměnné jsou v samotném úvodu kontextu nebo v úvodu uživatelské metody kde lze nastavit: Další konfigurační proměnné rodičovského grafického prvku jsou na začátku samotného kontextu.
- nBorder - šířka čar mřížky tabulky
- sTabBgColor - barva pozadí dat tabulky
- sTabBorderColor - barva mřížky tabulky
- sTabTitleColor - barva textu názvu sloupců
- sTabTitleBgColor - barva pozadí názvu sloupců
 
První sloupec je nakonfigurován staticky kde jednotlivé řádky určují den v měsíci. Doporučený počet sloupců hodnot (mimo 1. sloupec) je 1 - 3. Tento počet slouců v tabulce určuje proměnná Titles mezi názvem prvního a posledního sloupce. (Pro více sloupců není grafický průběh přehledný.)
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Názvy sloupců tabulky (oddělené ;)(Day;Water;Gas;Graph;) První sloupec (den v měsíci) a poslední sloupec (grafické zobrazení hodnot) je statický. Všechny mezi názvem prvního a posledního sloupce budou sloupce dynamické. Hodnota tohoto konfigurátoru bude přenesena do proměnné Titles.
Šíře sloupců tabulky (oddělené ;)(40;100;100;*;) Znak * představuje zbytek do celkové šíře grafického prvku a je vyhrazen pro grafické zobrazení hodnot. Jejich počet musí souhlasit s počtem hodnot v předchozím konfigurátoru.
Maximální možná hodnota datV proměnné valMax se nastaví maximální možná hodnota, která může být v tabulce zobrazena. Ta bude považovana jako 100% délky pro grafické zobrazení hodnot tabulky.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice