Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Záložky vertikální"

Vytvoří grafický prvek PmiCanvas nakonfigurovaný jako přepínací záložky.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového grafického prvku a je zařazena ve skupině: " / Výběr z nabídky, ComboBox, RadioButton / Podpora pro obrazy".
 
Tento grafický prvek má proměnné Titles a Widths typu string. Jednotlivé hodnoty jsou mezi sebou odděleny středníkem. Proměnná Titles obsahuje popisky jednotlivých záložek a tím i jejich počet. Proměnná Widths určuje jak budou jednotlivé záložky široké. A Index nastaví aktivní záložku.
 
V události onMousePress je skript, který zajišťuje přepínání jednotlivých záložek. Umožňuje také nakonfigurovat akci, která bude s přepnutím spojena.
 
V úvodu onDraw jsou proměnné, kterými lze nastavit barevný vzhled záložek, velikost a barvu popisků a také šíři okrajů.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Popisky záložekPopisky záložek oddělené středníkem
Zadané šířky záložekZadané šířky záložek oddělené středníkem
Umístění záložek
Vlevo od zobrazované plochy (přednastaveno)
Vpravo od zobrazované plochy
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice