Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Záložky pro přepínání obrazů v rámu"

Vytvoří složený grafický prvek PmiPanel s podobjekty PmiCanvas a PmiWFrame nakonfigurovaný jako přepínací záložky.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového grafického prvku a je zařazena ve skupině: " / Jiný obraz (PmiWFrame)".
 
Grafický prvek PmiCanvasproměnné Titles a Widths typu string. Jednotlivé hodnoty jsou mezi sebou odděleny středníkem. Proměnná Titles obsahuje popisky jednotlivých záložek a tím i jejich počet. Proměnná Widths určuje jak budou jednotlivé záložky široké. A Index nastaví aktivní záložku.
 
V události onMousePress je skript, který zajišťuje přepínání jednotlivých záložek. Umožňuje také nakonfigurovat akci, která bude s přepnutím spojena. Pro první dvě záložky je pomocí metody OpenView přednastaveno otevření Web stránek v objektu PmiWFrame.
 
V úvodu onDraw jsou proměnné, kterými lze nastavit barevný vzhled záložek, velikost a barvu popisků a také šíři okrajů.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Popisky záložekPopisky záložek oddělené středníkem
Zadané šířky záložekZadané šířky záložek oddělené středníkem
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice