Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Vertikální stupnice"

Vytvoří grafický prvek PmiCanvas nakonfigurovaný jako vertikální stupnice.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového grafického prvku a je zařazena ve skupině: " / Trend, funkce, graf".
 
Další konfigurační proměnné jsou v samotném úvodu kontextu nebo v úvodu uživatelské metody kde lze nastavit:
- colorScale barva dílků a popisků stupnic
- nMajY počet hlavních dílků na ose y
- nMinY počet vedlejších dílků (mezi dvěma hlavními) na ose y
- nDescPer určuje periodu popisků hlavních dilků (0 = žádný, 1 = každý hlavní, 2 = každý druhý)
- spaceY vzdálenost osy od horního a spodního okraje
- posAxis určuje pozici osy y od levého okraje
- nTextSize velikost popisků stupnic
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Rozsah od minima (y)Dolní mez osy y
Rozsah do maxima (y)Horní mez osy y
Popisky osyPopisky osy
Popisky zobrazeny vlevo od osy
Popisky zobrazeny vpravo od osy
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice