Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Horizontální stupnice"

Vytvoří grafický prvek PmiCanvas nakonfigurovaný jako horizontální stupnice.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového grafického prvku a je zařazena ve skupině: " / Trend, funkce, graf".
 
Další konfigurační proměnné jsou v samotném úvodu kontextu nebo v úvodu uživatelské metody kde lze nastavit:
- colorScale barva dílků a popisků stupnic
- nMajX počet hlavních dílků na ose x
- nMinX počet vedlejších dílků (mezi dvěma hlavními) na ose x
- nDescPer určuje periodu popisků hlavních dilků (0 = žádný, 1 = každý hlavní, 2 = každý druhý)
- spaceX vzdálenost osy od levého a pravého okraje
- posAxis určuje pozici osy x od horního okraje
- nTextSize velikost popisků stupnic
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Rozsah od minima (x)Dolní mez osy x
Rozsah do maxima (x)Horní mez osy x
Popisky osyPopisky osy
Popisky zobrazeny nad osou
Popisky zobrazeny pod osou
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice