Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Měřící přístroj v zadané kruhové výseči."

Vytvoří grafický prvek PmiCanvas nakonfigurovaný jako měřící přístroj v kruhové výseči.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového grafického prvku a je zařazena ve skupině: " / Sloupec, Táhlo, Měřící přístroj / Měřící přístroj".
 
Tento grafický prvek obsahuje vnořený prvek PmiCanvas nazvaný Dynamic. Ten řídí pohyb ručičky přístroje pomocí proměnné nazvané val. Tu lze pomocí vazby napojit na měřenou hodnotu.
 
V rodičovském grafickém prvku PmiCanvas jsou proměnné min a max určující rozsah hodnot měřícího přístroje. Dále proměnné arcStart a arcSize, keré vymezují počátek, směr a velikost kruhové výseče a také proměnné technolMin a technolMax, které barevně odlišují technologické meze přístroje. Další konfigurační proměnné jsou v samotném kontextu v sekci počínající komentářem USER VALUES.
 
Další konfigurační proměnné jsou v samotném úvodu kontextu nebo v úvodu uživatelské metody kde lze nastavit:
- sTextSize - velikost popisků
- majTicks - počet hlavních dílků stupnice
- minTicks - počet vedlejších dílků stupnice mezi dvěma hlavními
- nDescPer - určuje periodu popisků hlavních dilků (0 = žádný, 1 = každý hlavní, 2 = každý druhý)
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Měřená hodnotaNapojení na měřenou hodnotu
Počátek výseče (-360° až 360°) 0 = vlevoUmístění počátku výseče ve stupních (0 = vlevo, -90 = dole uprostřed, 90 = nahoře uprostřed)
Délka a směr výseče (-360° až 360°). Znaménko - určuje směr proti chodu hod. ručičekDélka a směr výseče ve stupních (-360° až 360°). Hodnoty menší než 0 určují směr otáčení v protisměru hod. ručiček
Rozsah od minimaPočátek rozsahu přístroje
Rozsah do maximaKonec rozsahu přístroje
Zobrazit technologické mezeBarevně zobrazí technologické meze
Technologické minimumMinimum v technologickém rozsahu
Technologické maximumMaximum v technologickém rozsahu
Hlavní dílky stupnice (počet)Počet hlavních dílků stupnice
Vedlejší dílky stupnice (počet)Počet vedlejších dílků stupnice mezi dvěma hlavních dílky
Popisky hodnot stupnice (1=každý hlavní dílek)Popisky hodnot stupnice (1=každý hlavní dílek, 2=každý druhý hlavní dílek)
Velikost písma popisků hodnotVelikost písma popisků hodnot
auto (přednastaveno)
8
9
10
11
12
14
16
18
20
22
24
26
28
36
48
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice