Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Spojnicový graf"

Vytvoří složený grafický prvek PmiCanvas nakonfigurovaný jako spojnicový graf.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového grafického prvku a je zařazena ve skupině: " / Trend, funkce, graf".
 
Tento grafický prvek obsahuje vnořený prvek PmiCanvas nazvaný Dynamic. Ten má proměnnou val1, val2 a valX typu string kde jednotlivé hodnoty jsou mezi sebou odděleny středníkem. Pomocí vazby je lze napojit na měřený hodnoty stejné datové struktury. Proměnné rodičovského prvku jsou v události onDraw zpřístupněny pomocí pEvent.GetParentVar().
 
V grafickém prvku PmiCanvas jsou proměnné minX, maxX, minY, maxY, spaceX a spaceY. Ty určují hodnotový rozsah stupnice v osách x a y a velikost odsazení os od levého a spodního okraje prvku.
 
Další konfigurační proměnné jsou v samotném úvodu kontextu nebo v úvodu uživatelské metody kde lze nastavit:
- colorScale barva dílků a popisků stupnic
- nMajY počet hlavních dílků na ose y
- nMinY počet vedlejších dílků (mezi dvěma hlavními) na ose y
- nDescPer určuje periodu popisků hlavních dilků (0 = žádný, 1 = každý hlavní, 2 = každý druhý)
- nMajX počet hlavních dílků na ose x
- nMinX počet vedlejších dílků (mezi dvěma hlavními) na ose x
- colorArea barva plochy pro kreslení grafu
- colorGrid barva pomocné mřížky (grid)
- nGridPer určuje periodu horizontálních/vertikálních čar mřížky (0 = žádný, 1 = každý hlavní, 2 = každý druhý hlavní)
- nTextSize velikost popisků stupnic

Pro vnořený prvek

- ctx.lineWidth hodnota vyjadřuje tloušťku čáry kresleného průběhu
- ctx.strokeStyle hodnota barvy čáry kresleného průběhu
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Rozsah od minima (x)Dolní mez osy x
Rozsah do maxima (x)Horní mez osy x
Rozsah od minima (y)Dolní mez osy y
Rozsah do maxima (y)Horní mez osy y
Hodnoty (x)Výchozí hodnoty v ose x oddělené středníkem
Tloušťka čáry průběhuTloušťka čáry průběhu
1. Barva čáry průběhuBarva čáry průběhu
HodnotyVýchozí hodnoty
2. Barva čáry průběhuBarva čáry průběhu
HodnotyVýchozí hodnoty
Emulace dat ve vazbě řídící proměnnéV řídící proměnné budou generována emulovaná data
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice