Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Vrstvený sloupcový graf"

Vytvoří složený grafický prvek PmiCanvas nakonfigurovaný jako vrstvený sloupcový graf.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového grafického prvku a je zařazena ve skupině: " / Trend, funkce, graf".
 
Tento grafický prvek obsahuje vnořený prvek PmiCanvas nazvaný Dynamic. Ten má proměnnou values0, values1, ... typu string kde jednotlivé hodnoty jsou mezi sebou odděleny středníkem. Pomocí vazby je lze napojit na měřené hodnoty stejné datové struktury. Proměnné rodičovského prvku jsou v události onDraw zpřístupněny pomocí pEvent.GetParentVar().
 
V grafickém prvku PmiCanvas jsou proměnné minX, maxX, minY, maxY, spaceX a spaceY. Ty určují hodnotový rozsah stupnice v osách x a y a velikost odsazení os od levého a spodního okraje prvku.
 
Další konfigurační proměnné jsou v samotném úvodu kontextu nebo v úvodu uživatelské metody kde lze nastavit:
- colorScale barva dílků a popisků stupnic
- nMajY počet hlavních dílků na ose y
- nMinY počet vedlejších dílků (mezi dvěma hlavními) na ose y
- nDescPer určuje periodu popisků hlavních dilků (0 = žádný, 1 = každý hlavní, 2 = každý druhý)
- nMajX počet hlavních dílků na ose x
- nMinX počet vedlejších dílků (mezi dvěma hlavními) na ose x
- colorArea barva plochy pro kreslení grafu
- colorGrid barva pomocné mřížky (grid)
- nGridPer určuje periodu horizontálních/vertikálních čar mřížky (0 = žádný, 1 = každý hlavní, 2 = každý druhý hlavní)
- nTextSize velikost popisků stupnic

Rodičovský prvek obsahuje další proměnné

- spaceX hodnota vyjadřuje vzdálenost osy y od levého okraje
- spaceY hodnota vyjadřuje vzdálenost osy x od spodního okraje
 
Předkonfigurace je přednastavena na 4 hodnoty tvořící barevné vrstvy jednoho sloupce. Pokud je potřeba počet hodnot (vrstev) změnit, pak je nutné provést tyto kroky:
- v proměnné u rodičovského prvku změnit počet v nastavení barev
- smazat nebo založit proměnnou valuesN ve vloženém prvku Dynamic
- v záložce Draw vloženého prvku na místě s komentářem // other values provést příslušnou změnu
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Rozsah od minima (y)Dolní mez osy y
Rozsah do maxima (y)Horní mez osy y
Názvy sloupcůNázvy sloupců grafu oddělené středníkem
BarvaBarvy ve formátu HTML (Popis práce s barvami)oddělené středníkem.
HodnotyVýchozí hodnoty(val0)
HodnotyVýchozí hodnoty(val1)
HodnotyVýchozí hodnoty(val2)
HodnotyVýchozí hodnoty(val3)
Emulace dat ve vazbě řídící proměnnéV řídící proměnné budou generována emulovaná data
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice