Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Sloupcový graf"

Vytvoří složený grafický prvek PmiCanvas nakonfigurovaný jako sloupcový graf.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového grafického prvku a je zařazena ve skupině: " / Trend, funkce, graf".
 
Tento grafický prvek obsahuje vnořený prvek PmiCanvas nazvaný Dynamic. Ten má proměnnou values typu string, kde jednotlivé hodnoty jsou mezi sebou odděleny středníkem. Pomocí vazby je možné ji napojit na měřenou hodnotu stejné datové struktury. Proměnné rodičovského prvku jsou v události onDraw zpřístupněny pomocí pEvent.GetParentVar().
 
V rodičovském grafickém prvku PmiCanvas jsou proměnné titles, colors, textSize, min a max. Proměnné titles a colors je typu string s hodnotami oddělenými středníkem. Proměnná textSize určuje velikost textů popisků grafu. Další dvě (min a max) určují hodnotový rozsah stupnice.
 
Další konfigurační proměnné jsou v samotném úvodu kontextu nebo v úvodu uživatelské metody kde lze nastavit:
- nTicks počet dílků stupnice v ose y
- nSpaceY velikost odsazení osy x od spodního okraje
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Rozsah od minima (y)Dolní mez osy y
Rozsah do maxima (y)Horní mez osy y
Názvy sloupcůNázvy sloupců grafu oddělené středníkem
BarvaBarvy ve formátu HTML (Popis práce s barvami)oddělené středníkem.
Hodnoty (y)Výchozí hodnoty v ose y oddělené středníkem
Emulace dat ve vazbě řídící proměnnéV řídící proměnné budou generována emulovaná data
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice