Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Analogové hodiny"

Vytvoří grafický prvek PmiCanvas nakonfigurovaný jako analogové hodiny.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového grafického prvku a je zařazena ve skupině: " / Sloupec, Táhlo, Měřící přístroj / Měřící přístroj".
 
Tento grafický prvek obsahuje vnořený prvek PmiCanvas nazvaný Dynamic. Ten řídí pohyb ručiček hodin pomocí proměnné nazvané vTime. Hodnota této proměnné je určena v události onRefresh metodou Pm.Time.
 
Další konfigurační proměnné jsou v samotném úvodu kontextu nebo v úvodu uživatelské metody kde lze nastavit:
- majTicks počet hlavních dílků
- minTicks počet vedlejších dílků (mezi dvěma hlavními)
- bgColor1 a bgColor2 barevné pozadí hodin
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice