Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Tlačítko dvoustavové s ikonou"

Vytvoří grafický prvek nakonfigurovaný jako dvoustavové tlačítko.
 
Vzniklý prvek PmiCanvasproměnné title0, title1, mode, push a state. Proměnné title0 a title0 jsou určeny pro text zobrazovaný v tlačítku ve stavu 0 nebo 1. Proměnné mode a push jsou systémové a ovlivňuji jeho vzhled. Proměnná state vyjadřuje aktuálni stav 0 nebo 1.
 
V událostech onKeyPress a onMousePress jsou řešeny podmínky, při kterých je dojde k vyvolání uživatelské metody onPressUp grafického prvku.
 
Uživatelská metoda onPressUp v záložce Metody grafického prvku ja určena k vytvoření akce, která bude spojena s přepnutím tlačítka mezi stavy 0 nebo 1.
 
V úvodu skriptu v záložce Draw jsou proměnné, kterými lze ovlivnit barvu tlačítka a textu, velikost textu nebo okrajů prvku.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Umístění obrázku (textu) v tlačítkuUmístění obrázku a textu v tlačítku.
Celá plocha (bez textu)
Nahoře (text vycentrován dole)
Vlevo (text za obrázkem vlevo)
Vlevo (text vycentrován vpravo)
Vlevo (text k pravému okraji)
Vpravo (text k levému okraji)
Vpravo (text vycentrován vlevo)
Vpravo (text k obrázku vpravo)
Barva textuBarva textu
Pozadí obrázkuBarva pozadí obrázku
Text tlačítka ve stavu 0Text zapsaný do proměnné.
Výběr obrázkuOtevře okno pro výběr obrázku
NáhledNáhled obrázku
Text tlačítka ve stavu 1Text zapsaný do proměnné.
Výběr obrázkuOtevře okno pro výběr obrázku
NáhledNáhled obrázku
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice