Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Tlačítko dvoustavové oblé"

Vytvoří grafický prvek nakonfigurovaný jako dvoustavové tlačítko.
 
Vzniklý prvek PmiCanvasproměnné title0, title1, mode, push a state. Proměnné title0 a title0 jsou určeny pro text zobrazovaný v tlačítku ve stavu 0 nebo 1. Proměnné mode a push jsou systémové a ovlivňuji jeho vzhled. Proměnná state vyjadřuje aktuálni stav 0 nebo 1.
 
V událostech onKeyPress a onMousePress jsou řešeny podmínky, při kterých je dojde k vyvolání uživatelské metody onPressUp grafického prvku.
 
Uživatelská metoda onPressUp v záložce Metody grafického prvku ja určena k vytvoření akce, která bude spojena s přepnutím tlačítka mezi stavy 0 nebo 1.
 
V úvodu skriptu v záložce Draw jsou proměnné, kterými lze ovlivnit barvu tlačítka a textu, velikost textu nebo okrajů prvku.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Text tlačítka ve stavu 0Text zapsaný do proměnné.
Text tlačítka ve stavu 1Text zapsaný do proměnné.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice