Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Ovládací tlačítko pro pohyb vlevo / vpravo"

Vytvoří grafický prvek nakonfigurovaný jako ovládací tlačítko směru pohybu.
 
Vzniklý prvek PmiCanvasproměnné:
typeList - systémová ovlivňuje uživatelský název typu akce
typeSel - systémová ovlivňuje nastavení vybraného typu akce
mode - systémová ovlivňuje vzhled tlačítka při focusu nebo kurzoru myši umístěného nad prvkem
pushType - systémová ovlivňuje vzhled tlačítka při jeho stisku
 
V událostech onKeyPress a onMousePress jsou řešeny podmínky, při kterých dojde k vyvolání uživatelské metody LaunchAction grafického prvku.
 
V metodě GetTypeList se nastavují položky (typ) pro výběrové menu tlačítka. V metodě LaunchAction obsahuje skript, ve kterém lze upravit akce spojené s puštěním tlačítka ve směru šipky a předvoleným typem akce.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Barva tlačítka
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice