Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Křížové tlačítko"

Vytvoří grafický prvek nakonfigurovaný jako křížové ovládací tlačítko.
 
Vzniklý prvek PmiCanvasproměnné:
mode - systémová ovlivňuje vzhled tlačítka při focusu nebo kurzoru myši umístěného nad prvkem
pushType - systémová ovlivňuje vzhled tlačítka při jeho stisku
 
V událostech onKeyPress a onMousePress jsou řešeny podmínky, při kterých dojde k vyvolání uživatelské metody onPressUp grafického prvku.
 
Tato metoda obsahuje skript, ve kterém lze upravit akci spojenou s puštěním tlačítka v některé z pěti oblastí
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Barva tlačítka
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice