Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Tlačítko s ikonou - kruhové"

Vytvoří grafický prvek nakonfigurovaný jako tlačítko.
 
Vzniklý prvek PmiCanvasproměnné:
title - text zobrazovaný v tlačítku
mode - systémová ovlivňuje vzhled tlačítka při focusu nebo kurzoru myši umístěného nad prvkem
push - systémová ovlivňuje vzhled tlačítka při jeho stisku
 
V událostech onKeyPress a onMousePress jsou řešeny podmínky, při kterých dojde k vyvolání uživatelské metody onPressUp nebo onPressDown grafického prvku.
 
Uživatelské metody onPressUp nebo onPressDown v záložce Metody grafického prvku jsou určeny k vytvoření akce, která bude spojena se stiskem nebo puštěním tlačítka. Ale tlačítko nakonfigurované jako Menu (výběrem z menu tlačítka) má výběr položek a uživatelské akce konfigurovány v událostech onMenuFill a onMenuSelect.
 
V úvodu skriptu v záložce Draw jsou proměnné, kterými lze ovlivnit barvu tlačítka a textu, velikost textu nebo okrajů prvku.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Akce
Jednoduchý příklad - Puštění tlačítka
Jednoduchý příklad - Stisk i puštění tlačítka
Jednoduchý příklad - Výběr z menu tlačítka
Otevřít obraz - v hlavním rámci (target:main)
Otevřít obraz - v tomto rámu (target:_self)
Otevřít obraz - v nezávislém okně (target:_blank)
Otevřít modální obraz (target:_blank;modal:1;)
Otevřít SelectionDialog s výběrem položky z nabídky
Otevřít okno formuláře (PmForm)
Cesta k obrazu
Pozadí obrázkuBarva pozadí obrázku
Výběr obrázkuOtevře okno pro výběr obrázku
NáhledNáhled obrázku
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice