Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Sloupec (PmiCanvas) svislý - stupnice vpravo"

Vytvoří grafický prvek nakonfigurovaný jako sloupec zobrazující hodnotu proměnné.
 
Vzniklý složený prvek obsahuje dva prvky PmiCanvas. Vnější prvek vykresluje stupnici a má proměnné textSize, max, min, space a posAxis. Proměnná textSize nastavuje velikost textu popisků. Proměnné min a max reprezentují rozsah stupnice. Proměnná space vyjadřuje vzdálenost okrajů stupnice (i sloupce) od okraje prvku. Proměnná posAxis vyjadřuje odstup stupnice od sloupce.

Další parametry pro vykreslení stupnice lze upravit v úvodu skriptu metody DrawScale.

 
Vnitřní prvek Barproměnnou val. Ta řídí pohyb výšky nebo délky sloupce a lze ji pomocí vazby napojit na měřenou hodnotu.

Tento grafický prvek může mít jednobarevný sloupec nebo sloupec s barevným přechodem. Barva(y) jsou definovány v úvodu skriptu kreslící metody DrawBar.

Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Měřená hodnotaNapojení na měřenou hodnotu
Rozsah od minimaPočátek rozsahu
Rozsah do maximaKonec rozsahu
Barevný přechodBarevný přechod od minima po maximum
Barva sloupceBarva sloupce
Počáteční barva sloupcePočáteční barva sloupce
Koncová barva sloupceKoncová barva sloupce
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice