Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Tlačítko dvoustavové"

Vytvoří grafický prvek PmiButtonTwo.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového grafického prvku a je zařazena ve skupině: " / Tlačítko, CheckBox / Tlačítko dvoustavové".
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Text tlačítka ve stavu 0Text tlačítka ve stavu 0
Text tlačítka ve stavu 1Text tlačítka ve stavu 1
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice