Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Datové vazby grafických prvků

Pojem Datová vazba vyjadřuje svázání konfigurátoru grafického prvku s proměnnou. To znamená, že že konfigurátor prvku, který bude mít definovanou datovou vazbu, bude ovlivňován hodnotou proměnné, s níž je svázán. Datová vazba se definuje v konfiguračním okně daného prvku a lze ji definovat ve všech konfigurátorech, jejichž součástí je tlačítko datové vazby.
 
Příklad:

V editoru aplikace systému PROMOTIC je objekt PmFolder ("Kotel1") a v tomto objektu je objekt PmData s datovou položkou ("Teplota1"). Hodnota této položky se má zobrazovat v obraze pomocí grafického prvku PmiText. V konfiguraci tohoto grafického prvku klikneme na tlačítko datové vazby konfigurátoru Text. Vybereme si: Datová vazba PP - Vazba na vlastnost PROMOTIC objektu, nalistujeme objekt PmData, položku typu Var ("Teplota1") a v konfigurátoru Vlastnost zadáme požadovanou vlastnost (v tom případě Value).

Seznam datových vazeb:
PP - Vazba na vlastnost PROMOTIC objektu Vazba na vlastnost PROMOTIC objektu
T - Vazba na výpočet podle tabulky hodnot Vazba na výpočet podle tabulky hodnot
E - Vazba na obecný výraz Vazba na obecný výraz
GP - Vazba na vlastnost grafického prvku Vazba na vlastnost grafického prvku
AP - Vazba na proměnnou aplikace Vazba na proměnnou aplikace
SP - Vazba na vlastnost objektu Pm Vazba na vlastnost objektu Pm
OP - Vazba na vlastnost objektu určeného výrazem Vazba na vlastnost objektu určeného výrazem
F - Vazba na formátovaný text Vazba na formátovaný text
S - Vazba na obsah textového souboru Vazba na obsah textového souboru
UP - Vazba na vlastnost přihlášeného uživatele Vazba na vlastnost přihlášeného uživatele
V - Vazba na elementární výraz Vazba na elementární výraz (zastaralé)
LN - Vazba na výpočet podle lineární funkce Vazba na výpočet podle lineární funkce (zastaralé)
VB - Vazba na skriptový výraz Vazba na skriptový výraz (zastaralé)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice