Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Datová vazba VB - Vazba na skriptový výraz

Popis:
Hodnotou datové vazby VB je hodnota libovolného výrazu jazyka VBScript. Ve výrazu se mohou používat Operátory VBScript, konstanty, reference na objekty, atd.

Tato datová vazba není funkční pro Web obrazy.

Tato datová vazba je zastaralá (ale funkční) a je lepší použít datovou vazbu E - Vazba na obecný výraz.

Konfigurátory datové vazby:
VBScript výrazLibovolný výraz v syntaxi jazyka VBScript. Hodnota tohoto výrazu bude hodnotou datové vazby.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při otevírání okna).

Příklad:
V editoru aplikace mějme v objektu PmRoot umístěn objekt PmData nazvaný Data s datovou položkou d0. Hodnotou datové vazby VB s textem:
Pm("/Data/#vars/d0") + 10
bude hodnota proměnné d0 objektu PmData zvětšená o 10.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice