Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Datová vazba UP - Vazba na vlastnost přihlášeného uživatele

Popis:
Hodnotou datové vazby UP je hodnota zvolené vlastnosti objektu User.
Konfigurátory datové vazby:
Vlastnost přihlášeného uživateleVlastnost objektu User, na kterou se vytvoří datová vazba. Lze vybrat z nabídky v tomto konfigurátoru.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při otevírání okna).

Poznámka:
Tato datová vazba je funkční i pro Web obrazy. Hodnoty této datové vazby se získávají komunikací s Web serverem (s aplikací PROMOTIC). Web klient (tzn. Web prohlížeč) pravidelně komunikuje s Web serverem dle nastavené periody - viz konfigurátor "PmPanel > Web server > Perioda obnovování HTML stránek [s]".
 
Pro lokální obraz aplikace bude tato vazba odkazovat na vlastnost právě příhlášeného lokálně uživatele (viz také vlastnost Pm.LoggedUser).
 
Pro Web obraz bude tato vazba odkazovat na vlastnost právě přihlášeného síťového uživatele, který je přihlášen ve Web prohlížeči.

Aby tato vazba fungovala správně je nutné aby daný obraz (objekt PmPanel) měl vždy nastaveno oprávnění WebRead (aby síťový uživatel byl přinucen se v prohlížeči přihlásit). Je doporučeno také mít v objektu PmWeb zatržen konfigurátor Striktní režim přihlašování síťových uživatelů do aplikace s nutností použít jméno a heslo.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice