Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Datová vazba T - Vazba na výpočet podle tabulky hodnot

Popis:
Datová vazba T poskytuje vždy pro určitou hodnotu řídící proměnné konkrétní hodnotu, zadanou v tabulce.
Konfigurátory datové vazby:
Řídící proměnnáV tomto poli musí být definována řídící proměnná, která je obvykle napojena na další datovou vazbu.
Hodnoty řídící proměnnéV tomto poli musí být definovány meze jednotlivých intervalu, ve kterých se pohybuje řídící proměnná (mohou být konstantami nebo mohou být dále napojeny na další datovou vazbu). Vyplněním jednotlivých řádků tabulky vzniknou intervaly zdola uzavřené a shora otevřené (interval <x,y)). Pokud je hodnota řídící proměnné v daném intervalu, pak je výsledkem datové vazby hodnota vedlejšího konfigurátoru.
PřidatPřidání dalšího řádku tabulky.
VložitVložení dalšího řádku tabulky (nad řádek označený).
SmazatSmazání označeného řádku tabulky.
Zrušit všeSmazání všech řádků tabulky (kromě řádku Default).
Poznámka:
Tato datová vazba je funkční i pro Web obrazy. Samotné vyhodnocení vazby nepotřebuje komunikaci s Web serverem (s aplikací PROMOTIC) - vyhodnocení se provádí na straně klienta (tzn. na straně Web prohlížeče).
 
Pro některé jednodušší tabulky je výhodnější použít datodou vazbu E - Vazba na obecný výraz. Viz Příklad5.
Příklad:
Mějme tabulku s třemi hodnotami 10, 20 a 30. Potom:
Řádek Default je platný pro hodnoty řídící proměnné menší než 10.
Řádek s hodnotou 10 je platný pro všechny hodnoty řídící proměnné, které jsou rovny nebo vyšší než 10 a menší než 20.
Řádek s hodnotou 20 je platný pro všechny hodnoty řídící proměnné, které jsou rovny nebo vyšší než 20 a menší než 30.
Řádek s hodnotou 30 je platný pro všechny hodnoty řídící proměnné, které jsou rovny nebo vyšší než 30.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice