Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Datová vazba SP - Vazba na vlastnost objektu Pm

Popis:
Hodnotou datové vazby SP je hodnota zvolené vlastnosti objektu Pm.
Konfigurátory datové vazby:
ProměnnáVlastnost objektu Pm, na kterou se vytvoří datová vazba. Lze vybrat z nabídky kliknutím na tlačítko.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při otevírání okna).

Poznámka:
Tato datová vazba je funkční i pro Web obrazy. Hodnoty této datové vazby se získávají komunikací s Web serverem (s aplikací PROMOTIC). Web klient (tzn. Web prohlížeč) pravidelně komunikuje s Web serverem dle nastavené periody - viz konfigurátor "PmPanel > Web server > Perioda obnovování HTML stránek [s]".
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice