Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Datová vazba PP - Vazba na vlastnost PROMOTIC objektu

Popis:
Hodnotou datové vazby PP je hodnota vlastnosti zvoleného PROMOTIC objektu.
Konfigurátory datové vazby:
ObjektCesta k PROMOTIC objektu ve stromu aplikace, na jehož vlastnost má být vytvořena datová vazba (rozlišuje velká/malá písmena).

Cesta popisuje umístění objektu ve stromové struktuře. Adresace jednotlivých úrovní stromu je oddělena znakem /. Na vnořený PROMOTIC objekt se odkazuje jeho jménem. Na nadřízený PROMOTIC objekt se odkazuje znaky ... Na vnořený implementační podobjekt (není typu PmObject) se odkazuje znakem #, za nímž následuje typ implementačního podobjektu (např. #vars). To znamená, že # adresace opouští strom PROMOTIC objektů aplikace (vytvořený uživatelem) a začíná adresovat implementační podobjekty PROMOTIC objektu. Například "/appdata/data/#vars/Teplota".

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při otevírání okna). Viz Příklad3.

VlastnostVlastnost zvoleného objektu.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při otevírání okna).

Dynamická vlastnostZatrhněte jen ve speciálních případech:

Zatrhněte pouze pokud je v řádku vlastnosti zapsán VÝRAZ, například:

- Acx.Trends(0).Unit a pokud může být objekt (v tom případě podobjekt Trend ActiveX objektu odkazovaný pomocí konfigurátorů "Objekt" a "Vlastnost") v runtime módu dynamicky rušen a znovu vytvářen.

NEzatrhávejte, pokud je v řádku vlastnosti zapsán pouze název elementární vlastnosti například Value, Visible, Item(0), atd.

Poznámka:
Tato datová vazba je funkční i pro Web obrazy. Hodnoty této datové vazby se získávají komunikací s Web serverem (s aplikací PROMOTIC). Web klient (tzn. Web prohlížeč) pravidelně komunikuje s Web serverem dle nastavené periody - viz konfigurátor "PmPanel > Web server > Perioda obnovování HTML stránek [s]".
Příklad1:
Příklad pro absolutní cestu: Napojení na proměnnou Teplota v objektu typu PmData umístěném na absolutní cestě "/Kotel1/Data".
Objekt: /Kotel1/Data/#vars/Teplota
Vlastnost: Value
Příklad2:
Příklad pro relativní cestu: Napojení na proměnnou Teplota v objektu typu PmData s názvem Data umístěném vedle tohoto obrazu (vedle objektu PmPanel ve kterém je tato vazba).
Objekt: ../Data/#vars/Teplota
Vlastnost: Value
Příklad3:
Příklad pro použití Makro výraz $.par: Napojení na proměnnou Teplota v objektu typu PmData umístěném na absolutní cestě "/Kotel1/Data" (nebo Kotel2,3,4) podle toho jaké číslo má parametr nmb.
Objekt: $.join("/Kotel",$.par("nmb"),"/Data/#vars/Teplota")
Vlastnost: Value
Příklad4:
Příklad pro ActiveX: Napojení na vlastnost Property ActiveX objektu konfigurovaném objektem PmActiveX s názvem Ax0.
Objekt: /Ax0
Vlastnost: Acx.Property
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice