Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Datová vazba OP - Vazba na vlastnost objektu určeného výrazem

Popis:
Hodnotou datové vazby OP je hodnota vlastnosti zvoleného objektu.
Konfigurátory datové vazby:
Výraz, jehož výsledkem je reference na objektUrčuje objekt, na jehož vlastnost má být vytvořena datová vazba. Je tedy nutno zadat výraz, jehož výsledkem je reference na požadovaný objekt.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při otevírání okna).

Název vlastnosti objektuNázev vlastnosti zvoleného objektu. Pokud objekt odkazovaný výrazem v předchozím řádku obsahuje podobjekty a pro přístup k nim má definovány vlastnosti, pak lze se pomocí odkazu '.' odkazovat přímo na tyto podobjekty (pokud je například v tomto řádku Subobject.Property, pak touto datovou vazbou je odkazována vlastnost Property v podobjektu Subobject objektu odkazovaného prvním řádkem).

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při otevírání okna).

Dynamická vlastnostZatrhněte pouze pokud objekt může být za běhu runtime smazán a znovu vytvořen, nebo pokud je v řádku vlastnosti zapsán Výraz.
Poznámka:
Tato datová vazba je funkční i pro Web obrazy. Hodnoty této datové vazby se získávají komunikací s Web serverem (s aplikací PROMOTIC). Web klient (tzn. Web prohlížeč) pravidelně komunikuje s Web serverem dle nastavené periody - viz konfigurátor "PmPanel > Web server > Perioda obnovování HTML stránek [s]".
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice