Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Datová vazba GP - Vazba na vlastnost grafického prvku

Popis:
Hodnotou datové vazby GP je hodnota vlastnosti grafického prvku nebo jeho implementačního podobjektu.
Konfigurátory datové vazby:
Grafický prvekRelativní nebo absolutní cesta ke grafickému prvku nebo jeho implementačnímu podobjektu (rozlišuje velká/malá písmena). Lze také grafický prvek označit myší - konfigurátor doplní výraz automaticky.

Cesta popisuje umístění objektu ve stromové struktuře vnořených grafických prvků. Adresace jednotlivých úrovní stromu je oddělena znakem /. Na vnořený grafický prvek se odkazuje jeho jménem. Na nadřízený grafický prvek se odkazuje znaky .. . Absolutní cesta začíná znakem /, popisuje cestu ke grafickému prvku od počátku stromové struktury. Relativní cesta začíná jménem vnořeného prvku nebo odkazem na nadřízený grafický prvek znaky .. nebo odkazem na sebe sama ., popisuje cestu k jinému grafickému prvku relativně vzhledem k sobě.

Na vnořený implementační podobjekt (který není typu PmiItem) se odkazuje znakem #, za nímž následuje typ implementačního podobjektu (např. #vars). To znamená, že # adresace opouští strom grafických prvků obrazu a začíná adresovat implementační podobjekty. Například "/text0/#vars/Teplota".

#vars - Zpřístupňuje proměnné grafického prvku.

Na proměnnou grafického prvku se tedy lze dostat dvěma způsoby:

1) Z grafického prvku pomocí metody Vars. Například pMe.Items("/text0").Vars("Teplota").Value
2) Zadáním cesty ke grafickému prvku rozšířené o přístup k implementačnímu objektu pomocí #vars. Například pMe.Items("/text0/#vars/Teplota").Value

Poznámka! Způsob zadání cesty až ke konkrétní proměnné grafického prvku lze použít v metodě PmiItem.Items, ve vazbě GP a také v #pragma variable x = PmiItemRef("cesta").

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při otevírání okna).

VlastnostNázev vlastnosti grafického prvku, na kterou má být vytvořena datová vazba.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při otevírání okna).

Dynamická vlastnostZatrhněte jen ve speciálních případech:

Zatrhněte pouze pokud je v konfigurátoru "Vlastnost" zapsán VÝRAZ (např. acx.Trends(0).Color) a pokud může být objekt (v tom případě objekt Trends(0) v ActiveX objektu odkazovaný v konfigurátoru "Grafický prvek") v runtime módu dynamicky rušen a znovu vytvářen.

NEzatrhávejte, pokud je v řádku vlastnosti zapsán pouze název elementární vlastnosti, např. X, visible, Acx.BackgroundColor, atd..

Poznámka:
Tato datová vazba je funkční i pro Web obrazy. Samotné vyhodnocení vazby nepotřebuje komunikaci s Web serverem (s aplikací PROMOTIC) - vyhodnocení se provádí na straně klienta (tzn. na straně Web prohlížeče).
Viz také:
Příklad1:
Napojení na vlastnost Value prvku PmiText s názvem text0 vnořeného do prvku PmiPanel s názvem panel0. Odkaz na prvek je absolutní.

Grafický prvek: /panel0/text0

Vlastnost: Value

Příklad2:
Napojení na vlastnost Value v mém vlastním prvku PmiText. Odkaz na prvek je relativní.

Grafický prvek: .

Vlastnost: Value

Příklad3:
Napojení na vlastnost Value v nadřízeného prvku PmiText. Odkaz na prvek je relativní.

Grafický prvek: ..

Vlastnost: Value

Příklad4:
V prvku PmiText s názvem text0 vnořeném do nadřízeného prvku s názvem panel0 se napojujeme datovou vazbou na vlastnost Value prvku text1 taktéž vnořeného do prvku panel0. Odkaz na prvek je relativní.

Grafický prvek: ../text1

Vlastnost: Value

Příklad5:
Napojení na proměnnou s názvem Teplota vytvořenou v mém vlastním prvku. Viz: Proměnné. Odkaz na prvek je relativní.

Grafický prvek: ./#vars/Teplota

Vlastnost: Value

nebo zastaralé

Grafický prvek: .

Vlastnost: Vars("Teplota").Value

Příklad6:
Napojení na proměnnou s názvem Teplota vytvořenou v nadřízeném prvku. Viz: Proměnné. Odkaz na prvek je relativní.

Grafický prvek: ../#vars/Teplota

Vlastnost: Value

nebo zastaralé

Grafický prvek: ..

Vlastnost: Vars("Teplota").Value

Příklad7:
Napojení na vlastnost PmTable.FocusedRow konfigurovaném v prvku PmiAx s názvem Ax0.

Grafický prvek: /Ax0

Vlastnost: Acx.FocusedRow

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice