Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Datová vazba F - Vazba na formátovaný text

Popis:
Výsledkem datové vazby je text. Formát textu je určen formátovacím předpisem, který je nutné zapsat v konvenci jazyka C. Řídící proměnné musí být seřazeny ve stejném pořadí jako formátovací konvence ve formátovacím předpisu. Počet řídících proměnných musí odpovídat počtu formátovacích konvencí.
Konfigurátory datové vazby:
Řídící proměnnéV tomto poli lze definovat řídící proměnné, které musí být seřazeny ve stejném pořadí jako formátovací konvence v konfigurátoru Formátovací předpis. Počet řídících proměnných musí odpovídat počtu formátovacích konvencí.

U každé proměnné se definuje datová vazba, která se vyhodnotí vždy před sestavením formátovaného textu.

PřidatPřidání nové řídící proměnné na konec seznamu.
VložitVložení nové řídící proměnné nad označenou proměnnou.
SmazatSmazání označené řídící proměnné.
Formátovací předpisFormátovací řetězec zapsaný v konvenci jazyka C. Viz Formátovací specifikace stringu jazyka C.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při otevírání okna).

Poznámka:
Tato datová vazba je funkční i pro Web obrazy. Samotné vyhodnocení vazby nepotřebuje komunikaci s Web serverem (s aplikací PROMOTIC) - vyhodnocení se provádí na straně klienta (tzn. na straně Web prohlížeče).
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice