Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Datová vazba AP - Vazba na proměnnou aplikace

Popis:
Hodnotou datové vazby AP je hodnota dané proměnné aplikace (definované v záložce PmRoot > Proměnné).
Konfigurátory datové vazby:
ProměnnáProměnna aplikace, na kterou bude datová vazba napojena. Proměnnou aplikace lze vybrat z nabídky kliknutím na tlačítko zobrazení nabídky.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při otevírání okna).

Poznámka:
Tato datová vazba je funkční i pro Web obrazy. Hodnoty této datové vazby se získávají komunikací s Web serverem (s aplikací PROMOTIC). Web klient (tzn. Web prohlížeč) pravidelně komunikuje s Web serverem dle nastavené periody - viz konfigurátor "PmPanel > Web server > Perioda obnovování HTML stránek [s]".
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice