Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Složené grafické prvky

Elementární grafické prvky se dají sdružovat do složených grafických prvků. Složené prvky jsou nabízeny i v paletě prvků, například Panel s nadpisem. (je to elementární grafický prvek PmiPanel a do něj je vložen elementární grafický prvek PmiText).

Složený prvek muže být složen ze dvou a více elementárních i složených prvků. Složený prvek se vytvoří vložením jednoho prvku do jiného prvku, což se dá provést dvěma způsoby.

1) Pokud máme na ploše vytvořeno více prvků, z nichž chceme vytvořit jeden složený grafický prvek, pak budeme postupovat takto: Jeden z prvků vždy slouží jako podkladový, všechny ostatní se do něj vnoří. Grafický prvek, do něhož budeme vkládat musí být větší než prvky vkládané. Označíme všechny grafické prvky, které budou vnořeny do podkladového prvku, a přesuneme je na podkladový prvek (umístíme je na žádané pozice). Ponecháme označené všechny vkládané prvky a klikneme pravým tlačítkem myši na podkladový prvek, do něhož chceme vkládat. Je nutno kliknout na místo, kam nezasahuje žádná část vkládaných prvků (pokud vkládané prvky plně překrývají prvek, do něhož má být provedeno vnoření, pak vkládané prvky odsuneme mimo oblast vkládaného prvku a klikneme na podkladový). Kliknutím se otevře menu, z něhož vybereme volbu "Označené prvky / Vložit označené do aktuálního prvku". Tím se otevře okno Vytváření složeného prvku, kde zadáme všechny potřebné parametry.

2) Pokud chceme do některého z prvků vložit jiný prvek výběrem z předkonfigurací, pak otevřeme okno konfigurace daného prvku a otevřeme záložku Podprvky (pokud je na záložce znak +, pak to znamená, že je definován alespoň jeden vložený prvek). Tlačítkem Přidat lze vložit nové prvky výběrem z palety. V záložce lze měnit konfigurace všech vložených prvků nebo prvky zrušit.

 
Pokud se některé vlastnosti složeného prvku (vnitřního nebo podkladového) napojují pomocí datových vazeb na proměnné PROMOTIC, pak je vhodné vytvořit složený grafický prvek, kde tyto vlastnosti nejsou napojeny přímo na proměnné PROMOTIC (tzn. nepoužije se datová vazba Datová vazba PP - Vazba na vlastnost PROMOTIC objektu), nýbrž jsou napojeny pomocí datové vazby Datová vazba GP - Vazba na vlastnost grafického prvku na nově zřízené Proměnné podkladového prvku (viz příklady u popisu datové vazby GP). Napojení složeného prvku na proměnné PROMOTIC se následně provede napojením proměnných prvků na proměnné PROMOTIC pomocí datových vazeb (např. datovými vazbami Datová vazba PP - Vazba na vlastnost PROMOTIC objektu) v konfiguraci Proměnné.
 
Výhodou složených prvků je například možnost měnit pozici a rozměry více prvků najednou. Složený prvek lze také uložit do předkonfigurací, viz Jak uložit prvek do předkonfigurací prvků.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice