Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Název uživatelského grafického prvku

Popis:
V tomto okně se zadává název souboru (s příponou .pmi), do kterého se uloží označené prvky, a které pak budou v paletě prvků přístupné jako jeden uživatelský prvek.

Toto konfigurační okno lze otevřít následovně: Označte prvky, které chcete přidat do předkonfigurací jako jeden uživatelský prvek. Klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte volbu "Označené prvky / Uložit označené prvky do předkonfigurací".

Takto uložené prvky pak budou dostupné v paletě prvků ve skupině "Předkonfigurace ve skupině "Uživatelské prvky"".

Konfigurační položky:
Název uživatelského prvkuTento název určuje název souboru (s příponou .pmi), který bude uložen do adresáře /Pm/gpitems/. Konfigurátor nesmí obsahovat prázdný řetězec.
Grafický prvek bude uložen v souboruZde je infomativně zobrazena úplná cesta k vytvářenému souboru.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice