Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Vytváření složeného prvku

Popis:
Definování vloženého prvku. Určuje se zde jeho pozice vzhledem k nadřazenému grafickému prvku, velikost vloženého prvku a definování změn vzhledem k změnám nadřazeného grafického prvku.

Toto konfigurační okno lze otevřít v editoru obrazů v menu "Označené prvky / Vložit označené do aktuálního prvku".

Konfigurační položky:
Název vkládaného prvkuNázev vkládaného prvku (název musí být v daném grafickém prvku jedinečný - nesmí být více vložených prvků se stejným názvem)
Spojitě změnit pozici levého horního rohu ve směrech X, YPokud je zatrženo, pak při změně pozice levého horního rohu nadřazeného grafického prvku se změní i pozice levého horního rohu vloženého prvku.
Spojitě změnit pozici středu prvku ve směrech X, YPokud je zatrženo, pak při změně pozice středu nadřazeného grafického prvku se změní i pozice středu vloženého prvku.
Spojitě změnit dimenzi Dx, DyPokud je zatrženo, pak při změně rozměru nadřazeného grafického prvku se poměrově změní i rozměry vloženého prvku.
Spojitě změnit dimenzi pouze DxPokud je zatrženo, pak při změně rozměru nadřazeného grafického prvku se změní poměrově pouze šířka vloženého prvku (jeho výška zůstane zachována).
Tlačítka na pravé straně okna:
OKPotvrzení konfigurace atributů
StornoZrušení posledního konfigurování atributů
NápovědaOtevření této stránky dokumentace
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice