Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Změna umístění označených prvků

Popis:
Okno slouží ke změně pozice nebo velikosti označených grafických prvků
 
Konfigurační okno lze v editoru obrazů otevřít:
Konfigurační položky:
Rychlý posun nebo změna velikosti směrem nahoru
Pomalý posun nebo změna velikosti směrem nahoru
Rychlý posun nebo změna velikosti směrem vlevo
Pomalý posun nebo změna velikosti směrem vlevo
Rychlý posun nebo změna velikosti směrem doprava
Pomalý posun nebo změna velikosti směrem doprava
Rychlý posun nebo změna velikosti směrem dolů
Pomalý posun nebo změna velikosti směrem dolů
RežimUmožňuje vybrat mezi režimem posunutí nebo změnou velikosti vybraných prvků
Roztáhnout prvky pravým dolním rohem - Změní velikost vybraných prvků o nastavený počet pixelů vzhledem k pravému dolnímu rohu každého prvku
Roztáhnout prvky levým horním rohem - Změní velikost vybraných prvků o nastavený počet pixelů vzhledem k levému hornímu rohu každého prvku
Posunout prvky - Posune vybrané prvky zvoleným směrem o nastavený počet pixelů
Přizpůsobit umístění vnořených prvkůBěhem změny velikosti vybraných prvků automaticky přizpůsobí pozici a velikost všech vnořených prvků
Rychlý posun ⏩ [px]Určuje počet pixelů, o které se má změnit pozice bodu při rychlém posunu nebo změně velikosti prvku
Pomalý posun ⏵ [px]Určuje počet pixelů, o které se má změnit pozice bodu při pomalém posunu nebo změně velikosti prvku
Roztáhnout do velikosti obrazuRoztáhne prvek do velikosti celého obrazu
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice