Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Výběr písma

Popis:
Okno slouží k výběru názvu, velikosti a stylu písma ze seznamu písem, které nabízí operační systém.
Konfigurační položky:
Písmo IDIdentifikátor písma, pomocí kterého se lze na dané písmo dále odkazovat.
PísmoSlouží k výběru názvu písma ze seznamu písem, které nabízí daný operační systém. Požadované písmo lze v seznamu písem rychle vyhledat tak, že do editačního okna zadáme několik počátečních znaků názvu písma. V seznamu písem pak bude automaticky vybráno písmo, které nejlépe odpovídá zadanému názvu.
Velikost [px]Slouží k výběru velikosti vybraného písma v pixelech. Velikost lze zvolit buď výběrem ze seznamu přednastavených velikostí, nebo přímým zapsáním hodnoty do editačního okna. Pokud je vybrané písmo typu TrueType, pak lze zvolit libovolnou velikost písma i mimo rozsah přednastavených velikostí.
KurzívaSlouží k nastavení stylu vybraného písma. Pokud zatrženo, pak bude pro dané písmo použit styl kurzíva.
TučnéSlouží k nastavení stylu vybraného písma. Pokud zatrženo, pak bude pro dané písmo použit styl tučné písmo.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice