Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Základní ovládání editoru obrazů

Následující tabulky obsahují seznam všech dostupných akcí, které lze v editoru obrazů provádět:
 
Akce pro aktuální prvek: Myš Klávesa Menu
Označení/Odznačení levá-dolů, levá-dolů+Shift Space, Tab, Shift+Tab  
Editace prvku levá-dolů, levá-dvojklik myší E Editace aktuálního prvku
     - pozice   L Aktuální prvek / Editace Pozice
     - událostí   C Aktuální prvek / Editace Události
     - proměnných prvku   V Aktuální prvek / Editace Proměnné
     - vložených prvků   I Aktuální prvek / Editace Podprvky
     - parametrů prvku   P Aktuální prvek / Editace Parametry prvku
Smazání prvku   Del Aktuální prvek / Odstranit
Skrytí prvku (jen dočasné zneviditelnění) *   H Aktuální prvek / Skrýt (jen dočasně zneviditelnit)
Zakázání prvku (i pro runtime) *   D
Kopie prvku levá-dolů+Ctrl šipky+Ctrl Aktuální prvek / Vytvořit kopii prvku
Změna pořadí prvku v paměti   O (písmeno O) Aktuální prvek / Změnit pořadí v paměti
Přesun prvku (změna pozice) levá-dolů+tažení myši ** šipky ***  
Zvětšení/zmenšení prvku (změna rozměrů) levá-dolů+tažení myši **    
     - pohybem levého horního rohu   Q+šipky ***  
     - pohybem pravého dolního rohu   W+šipky ***  
* - zviditelnění nebo povoleni pro runtime se provede dle tabulky Ostatní akce na konci stránky
** - přesun (zvětšení, zmenšení) pomocí myši probíhá po rastru, pokud je rastr zapnut
*** - přesun (zvětšení, zmenšení) pomocí šipek na klávesnici probíhá vždy po pixelech nezávisle na nastavení rastru
Space - je mezerník na klávesnici
šipky - rozumí se klávesy <-, ->, ... na klávesnici
 
Akce pro označené prvky: Myš Klávesa Menu
Označení více prvků levá-dolů+tažením vyznačit oblast+levá-nahoru    
Označení všech prvků   Ctrl+A  
Přesun všech označených prvků levá-dolů+Shift ** Shift+šipky ***  
Kopie všech označených prvků levá-dolů+Shift+Ctrl Shift+Ctrl+šipky  
Smazání všech označených prvků   Shift+Del Označené prvky / Zrušení všech označených prvků
Proporcionální zvětšení oblasti všech označených prvků:
     - pohybem levého horního rohu oblasti   Shift+Q+šipky ***  
     - pohybem pravého dolního rohu oblasti   Shift+W+šipky ***  
Kopírování pomocí schránky (Clipboardu):
     - Kopírovat   Ctrl+C  
     - Vyjmout   Ctrl+X  
     - Vložit   Ctrl+V  
** - přesun (zvětšení, zmenšení) pomocí myši probíhá po rastru, pokud je rastr zapnut
*** - přesun (zvětšení, zmenšení) pomocí šipek na klávesnici probíhá vždy po pixelech nezávisle na nastavení rastru
 
Ostatní akce: Myš Klávesa Menu
Vytvořit nový prvek levá-dvojklik myší na prázdné ploše N
nástrojová lišta: (Nový grafický prvek)
Vytvořit nový složený prvek vložením označených do aktuálního   T Označené prvky / Vložit označené do aktuálního prvku
Zviditelnění skrytých prvků     Zviditelnit skryté prvky
Povolení zakázaných prvků     Povolit v runtime módu zakázané prvky
Překreslení obrazu   F8  
Zapnutí/vypnutí editace složených prvků   G / F nástrojová lišta: (Editace složených prvků)
Přerušení překladu obrazů   Esc  
Vyhledání textu v grafických prvcích   Ctrl+F
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice