Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Workspace s nástrojovou lištou"

Pracovní plocha a podobjekt PmPanel předkonfigurovaný jako nástrojová lišta.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Pracovní plochy (PmWorkspace)".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmFolder nebo PmRoot.

 
Předkonfigurace vytvoří objekt typu PmWorkspace a v něm podobjekt PmPanel.
 
Předkonfigurace obrazu (objektu PmPanel) je vytvořena tak, že je funkční i jako Web obraz.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "Workspace".

Bude hlavním oknem aplikacePokud zatrženo, bude vytvořený objekt PmWorkspace představovat hlavní okno aplikace.

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmWorkspace > Hlavní > Hlavní okno aplikace.

Zobrazovaný název oknaText, který bude zobrazen v záhlaví okna pracovní plochy.

Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

V režimu PmFree přidá systém do názvu okna na začátek slovo "Promotic" (pokud již na toto slovo název nezačínal).

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmWorkspace > Hlavní > Zobrazovaný název okna.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice